Snåsningen

Barnefamilier

name
Snåsningen
Managed by Amedia Salg og Marked
Local News Norway
Full screen

Description

Valgmuligheter

  • Alle barn 0-17 år (421 500 lesere)
  • Små barn 0-5 år (204 500 lesere)
  • Småskolebarn 6-12 år (343 000 lesere)
  • Skolebarn 6-17 år (358 500 lesere)
  • Tenåringsbarn 13-17 år (200 000 lesere)


Metodikk

Ut fra antall mødre og fedre i en grunnkrets, gjennomsnittsalder på mødre og fedre og standardavvik har vi beregnet sannsynligheten for å være mor eller far. Her antar vi normalfordeling av alder på foreldre. 

Resultatet er at vi finner ut hvem i grunnkretsen som har høyest sannsynlighet for å ha barn. Deretter ser vi på hvor mange personer SSB oppgir at har barn nettopp her. 
Er det 50 personer, så velger vi de 50 med høyest beregnet sannsynlighet for å ha barn. Disse inkluderes da i denne målgruppen.